Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadcz. lek. w zakresie chir.uraz.-ortop.

Data utworzenia: 18-07-2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego dn.12.07.2017r
na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz wykonywanie zadań koordynatora oddziału urazowo - ortopedycznego

W drodze postępowania konkursowego została wybrana oferta na wykonywanie świadczeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz wykonywanie zadań koordynatora oddziału urazowo - ortopedycznego:

  • ISPL dr n.med.Tomasz Przymorski ul.Kopernika 32, 11-520 Ryn


Komisja konkursowa