Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs-przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń

Data utworzenia: 19-02-2018

OGŁOSZENIE

 
 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp z o.o. w restrukturyzacji

 

w zakresie wykonywania czynności:

1. przewodniczący zespołu ds. zakażeń

     

Okres świadczenia usług: od 1 marca 2018 r. do 28.02.2021 r.

 

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) (form.ofertowy, szczeg.war.) lub na stronie www.zozgiz.pl. (form.ofertowy, szczeg.war.). Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektora ds. Lecznictwa – dr n. med. Tomasz Przymorski (tel. nr 0-874296666 w.740).

Oferty należy składać do 23.02.2018 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub na adres e-mail sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 23.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

  Giżycko, dn. 19.02.2018 r.                                                       
                                                                                                       Prokurent
                                                                                                     Dariusz Szmytt


Załaczniki:

szczegolowe_warunki_-Przewodn_Zesp_Kontroli_Zakazen__-_od_01.03.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-formularz_ofertowy-opiekun.pdf