Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs - Przewodniczący Zespołu ds.Antybiotykoterapii

Data utworzenia: 28-02-2018

OGŁOSZENIE

 

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

w zakresie wykonywania czynności:

1. Przewodniczący Zespołu ds. Antybiotykoterapii

     

Okres świadczenia usług: od 5 marca 2018r. do 28.02.2021r.

 

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) (form.ofertowy, szczeg.war.) lub na stronie www.zozgiz.pl. (form.ofertowy, szczeg.war.). Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektora ds. Lecznictwa – dr n. med. Tomasz Przymorski (tel. nr 0-874296666 w.740).

Oferty należy składać od 28.02.2018 r. do 02.03.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub na adres e-mail sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 02.03.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.                                                                                              

 

 

Giżycko, dn.28.02.2018 r.                                                                               Zarządca

                                                                                                              w postępowaniu sanacyjnym

                                                                                                           Agnieszka Biała

Załaczniki:

szczegolowe_warunki_-Przewodn_ds._Antybiotykoterapii_-_od_01.03.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-formularz_ofertowy-Przewodn_Zesp_ds._Antybiotykoterapii.pdf