Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Częściowe wyniki konkursu lekarskiego na 2019r.

Data utworzenia: 24-10-2018

Giżycko, 27.12.2018 r.

OGŁOSZENIE CZĘŚCIOWYCH WYNIKÓW KONKURSU OFERT  W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, W TYM PEŁNIENIE ZADAŃ KOORDYNATORÓW ODDZIAŁÓW, TAKŻE W ZAKRESIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W PODLEGŁYCH PORADNIACH I PRACOWNIACH ORAZ OPIEKI LEKARSKIEJ

 

Działając w imieniu Udzielającego zamówienia – „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku, informuję, że w w/w konkursie wybrano niżej wymienione oferty:

1.        Oddział Urazowo-ortopedyczny

a)        Adamowicz Sergiusz

b)       Karpuchyk Siarhei

c)        Kucharski Michał

d)       Małyszko Tomasz

e)        Nerkowski Jacek

f)        Przymorski Tomasz

g)       Szostek Andrzej

h)       Tański Paweł

i)         Tarara Dorota

j)         Winiarczyk Rafał

2.        Oddział Wewnętrzny

a)        Ciesielska Elżbieta

b)       Domański Wojciech

c)        Perestret Alicja

d)       Stankiewicz Anna

e)        Szymańska Anna

f)        Zackiewicz Maciej

3.        Oddział Chirurgii Ogolnej

a)        Staniak-Pacheco Justyna

4.        Oddział Neurologiczny

a)     Bolatau Kanstantsin

b)     Kolemko-Mielniczak Joanna

5.        Oddział Urologiczny

a)        Dobrzański Marek

b)       Karczewski Marek

c)        Kotarski Wiesław

d)       Wojtowicz Łukasz

6.        Oddział Ginekologiczno-położniczy

a)        Ordon Jarosław

b)       Zarakowska Irena

7.        Oddział Pediatryczny

a)        Bolatava Alena

b)       Klimowicz Agata

c)        Radomska Katarzyna

8.        Nocna i świąteczna opieka lekarska

a)        Maroszyk Jakub

9.        Szpitalny Oddział Ratunkowy

a)        Choiński Damian

 

                                                                                              „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                                                                                                          Prokurent

                                                                                                 Dyrektor Zarządzający

                                                                                                     Anita Karnacewicz