Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs SOR

Data utworzenia: 29-01-2019

                                                                                                           Giżycko, 05.02.2019 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT 

na udzielanie usług i opieki lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – w tym koordynowanie oraz transport sanitarny

 

 

Działając w imieniu Udzielającego zamówienia – „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku, informuję, że w w/w konkursie wybrano niżej wymienione oferty:

 

1.      Furmaniak Lekarz i Partner Sp. p. – Szczybały Giżyckie

2.      ISPL Doradztwo i Zarzadzanie w Ochronie Zdrowia lek. Marek Wojcieszek - Lublin

 

 

                                                                      

 

                                                                       „Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

                                                                                   Prokurent

                                                                          Dyrektor Zarządzający

                                                                              Anita Karnacewicz

 

 


„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 41

11-500 Giżycko