Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►wyniki konkursu - Ratownik Medyczny 2020

Data utworzenia: 29-11-2019

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

 

Oferty przyjęte w konkursie ogłoszonym w dniu 14.11.2019r. na wykonywanie usług obejmujących udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego.

 

Ratownik Medyczny

1.     Bieglecka Małgorzata

2.     Borsa Roman

3.     Buć Kamil

4.     Caryk Przemysław

5.     Czetyrbok Jarosław

6.     Czyrko Marta

7.     Kulbacka Emilia

8.     Kuźmicki Piotr

9.     Lewkowicz Agata

10.  Markowska Marta

11.  Olejniczak Martyna

12.  Parda Mateusz

13.  Poniatowski Kamil

14.  Sobiesiek Dawid

15.  Szyszko  Jarosław

16.  Twarowski Łukasz

17.  Wróbel  Jakub

18.  Zieliński Krzysztof

19.  Żurawska Małgorzata

20.  Komosa Stanisław

21.  Buczko Rafał

22.  Ireneusz Tyszka- dyżury SOR

 

Giżycko, 29.11.2019 r.                                                 

 

 

Z up.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

 Jadwiga Małgorzata Mistera