Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Podstawa prawna

Data utworzenia: 01-08-2017

Podstawa prawna restrukturyzacji

 

Sanacja szpitala w Giżycku jest przeprowadzana na postawie Ustawy  Prawo restrukturyzacyjne, które weszło w życie 1 stycznia 2016.

 

Prawo  to zmieniło model naprawy przedsiębiorstw z wykorzystaniem narzędzi prawnych.  Szpitale uzyskały możliwość restrukturyzacji. Prawo to pozwala, po wdrożeniu działań naprawczych w samym szpitalu oraz przy zgodzie większości wierzycieli, na rozłożenie długu na raty, odroczenie spłaty, a także na ewentualne zmniejszenie zobowiązań. Po otwarciu postępowania szpital nie może spłacać długów powstałych przed jego otwarciem.

 

W trakcie przeprowadzania sanacji szpitala,  przepisy ustawy nie pozwalają na egzekucję z majątku szpitala czy też wypowiadania ważnych dla funkcjonowania szpitala umów, pomimo niespłacenia długów powstałych przed otwarciem postępowania. Takie  wypowiedzenie będzie jednak  możliwe, jeśli szpital nie będzie spłacać nowych zobowiązań, powstałych już po otwarciu postępowania.

 

Celem restrukturyzacji jest sanacja operacyjna i finansowa, przy jednoczesnym spłaceniu zobowiązań wobec wierzycieli.