Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Kalendarium

Data utworzenia: 01-08-2017

Kalendarium restrukturyzacji spółki Szpital Giżycki1 marca 2017

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wyznaczył Agnieszkę Białą na zarządcę spółki „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. i tym samym upoważnił ją do przygotowania Planu Restrukturyzacji, a następnie, po jego przyjęciu, do przeprowadzenia jej.

23 maja 2017

Pierwszy konkurs dla lekarzy (nierozstrzygnięty).

Maj 2017

Uzgodnienia z burmistrzem Giżycka, który zadeklarował wsparcie szpitala kwotą dotacji w przeliczeniu na mieszkańca co może dawać nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie.

29 maja 2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla pielęgniarek.

30 maja 2017

Drugi konkurs dla lekarzy. Nierozstrzygnięty – oferty złożyło 9 z 57 lekarzy.

19 czerwca 2017

Ogłoszony trzeci konkurs dla lekarzy (rozstrzygnięty). Na jego podstawie zawarto nowe kontrakty z lekarzami, do 31 grudnia 2017.

21 czerwca 2017

Agnieszka Biała przedstawiła sądowi Plan Restrukturyzacji szpitala, obejmujący okres 5 lat. Plan ten będzie podlegał zaopiniowaniu przez Radę Wierzycieli.

27 czerwca 2017

Szpital Giżycki został włączony do państwowej sieci szpitali z tzw. II stopniem referencyjności. Było to możliwe dzięki działaniom restrukturyzacyjnym przeprowadzonym od 1 marca 2017.

14 lipca 2017

Rozstrzygnięcie konkursu na zawarcie umów w zakresie usług i opieki lekarskiej w szpitalnym oddziale ratunkowym.

18 lipca 2017

Rozstrzygnięcie konkursu na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz wykonywanie zadań koordynatora oddziału urazowo – ortopedycznego.

Rozstrzygnięcie konkursu na objęcie funkcji dyrektora ds. lecznictwa.

Oba konkursy wygrał dr n. med. Tomasz Przymorski.

Lipiec 2017

Spotkania z największymi wierzycielami szpitala w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej i związanymi z nią przepływami finansowymi.

8 sierpnia 2017

Pierwsze spotkanie Rady Wierzycieli, w skład której weszli przedstawicieli firm i instytucji: Powiat Giżycki, PGF Urtica (przewodniczący Rady), Abbvie, Impel i Hospital. Rada dała zielone światło dla dalszej restrukturyzacji Szpitala Giżyckiego.