Logo
sekretariat@zozgiz.pl

NFOŚiGW

Data utworzenia: 12-09-2012

„Termomodernizacja obiektów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku”

Wartość projektu: 3 061 834,84 zł
Dotacja z NFOŚiGW: 936 630,00 zł
Pożyczka z NFOŚiGW: 1 674 835,21 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych na obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Pracami objęte zostaną 2 budynki, tj. budynek główny (szpital) oraz budynek administracyjny.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

W budynku głównym (szpital):

 • wymiana instalacji c.o.

 • wymiana kotła parowego na kocioł kondensacyjny

 • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem szpitala

 • docieplenie stropodachu

 • docieplenie ścian zewnętrznych

 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwi

W budynku administracyjnym:

 • wymiana instalacji c.o

 • docieplenie ścian zewnętrznych

 • docieplenie stropodachu

 • docieplenie ściany szczytowej

 • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej


Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej