Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Stan Nagły , POZ

Data utworzenia: 07-11-2012

Zasady korzystanie ze świadczenia opieki zdrowotnej

finansowane ze środków publicznych

 

 

Na podstawie Vademecum NFZ 2012

 

 

Stany nagłe. Zagrożenie życia ,SOR

Świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej

i nieobrazowej w POZ

 

 

 

Stany nagłe. Zagrożenie życia

 

Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.

W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie i bez skierowania, a pacjent ma prawo skorzystać z pomocy pielęgniarki, położnej, lekarza, czy też szpitala, którzy nie

mają podpisanej umowy z Funduszem.

 

Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

» utrata przytomności,

» zaburzenia świadomości,

» drgawki,

» nagły, ostry ból w klatce piersiowej,

» zaburzenia rytmu serca,

» nasilona duszność,

» nagły ostry ból brzucha,

» uporczywe wymioty,

» gwałtownie postępujący poród,

» ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące

efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite

zwierzęta, » zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,

» rozległe oparzenia,

» udar cieplny,

» wyziębienie organizmu,

   porażenie prądem,

» podtopienie lub utonięcie,

» agresja spowodowana chorobą psychiczną,

» dokonana próba samobójcza,

» upadek z dużej wysokości,

» rozległa rana będąca efektem urazu,

» urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

 

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać

karetkę pogotowia ratunkowego.

 

Aby wezwać pogotowie ratunkowe, należy zadzwonić:

» z telefonu stacjonarnego na numer 999,

» z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112.

 

Najważniejsze informacje, które należy podać po zgłoszeniu dyspozytora:

» dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne), powód wezwania,

» kto potrzebuje pomocy,

» kto wzywa zespół ratownictwa medycznego.

Należy odpowiadać na pytania dyspozytora, dostosować się do jego zaleceń w zakresie udzielenia pierwszej pomocy. Przyjęte wezwanie powinno zostać potwierdzone przez dyspozytora.

 

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

 

W szpitalnym oddziale ratunkowym udzielana jest pomoc chorym znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia i życia, np. z powodu wypadku, urazu, czy też zatrucia. Do szpitalnego oddziału ratunkowego

pacjent może zgłosić się bez skierowania.

Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Nie obowiązuje rejonizacja. Pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.

Ze świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego nie należy korzystać w celu uzyskania:

» recepty na stosowane przewlekle leki;

» konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie;

» zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.

 

Wykaz czynności wykonywanych w SOR

 

l.p.

nazwa czynności

waga czynności

1

3

4

1

porada lekarska/ badanie lekarskie

1

2

konsultacja/ konsultacje specjalistyczne

1

3

podstawowa diagnostyka (morfologia krwi, badanie ogólne moczu, elektrolity krwi, cukier w surowicy, ekg)

1

4

rozszerzona diagnostyka laboratoryjna

2

5

diagnostyka obrazowa, badanie radiologiczne/ USG

2

6

diagnostyka obrazowa, badanie TK/ NMR

5

7

zakładanie linii infuzji dożylnej - żyły powierzchniowe, żyła pępowinowa

1

8

zakładanie linii infuzji dożylnej - wenesekcja, prowadzenie resuscytacji płynowej

4

9

zakładanie centralnych dostępów żylnych, prowadzenie resuscytacji płynowej

5

10

punkcja i cewnikowanie tętnicy

4

11

opracowanie wstępne ran, oparzeń i drobnych urazów; profilaktyka i leczenie

2

12

unieruchomienie kręgosłupa, złamania kończyny

2

13

repozycja zwichnięcia stawu/ stawów

3

14

usunięcie ciała obcego

3

15

usunięcie ciała obcego endoskopowe

5

16

znieczulenie miejscowe (powierzchniowe, nasiękowe), przewodowe

1