Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Kontakty Sekcje Skarg i Informacji NFZ

Data utworzenia: 07-11-2012

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

·      Biura Rzecznika Praw Pacjenta,

·      Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,

·      Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,

·      Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane teleadresowe:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie

Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków

ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. 89 539 97 93, 89 532 74 14, infolinia 194 88
fax. 89 533 91 74
adres e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl

Godziny pracy:

pon.- 8. 00 – 18. 00
wt-pt. – 8. 00 – 16. 00

 

Dane Kontaktowe

Delegatura w Ełku

ul. Chopina 15

19-300 Ełk

tel.:
(89) 678 77 85, (89) 678 77 86,
(89) 678 77 90, (89) 678 77 91

fax. (87) 621 33 50

pon. 8:00 – 18:00

wt-pt. 8:00- 16:00Kierownik Delegatury - przyjmuje interesantów w godzinach od 800 do 1600.

W każda czwartą środę miesiąca w Delegaturze w Ełku, w godz. 10:00 – 14:00 skargi i wnioski Pacjentów przyjmować będzie pracownik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców – Sekcji Skarg i Wniosków Oddziału w Olsztynie.

 

Informacja całodobowa

 

INFORMACJA CAŁODOBOWA "Info-Medic"

Tel. 094 340 67 12 – dla połączeń komórkowych i zagranicznych

Bezpłatna infolinia

Tel. 0800 133 773 – dla połączeń stacjonarnych

Infolinia Oddziału

89 194 88,

Pod nr 094 340 67 12 oraz pod nr bezpłatnej infolinii 0800 133 773 można uzyskać informacje dotyczące:

1.   Zasad korzystania z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej.

2.   Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3.   Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4.   Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

5.   Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej.

6.   Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, pozyskania EKUZ.

7.   Zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.