Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Aktualności

Informacje

Strona: 1 234...»10

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Data utworzenia: 20-03-2019

... więcej »


Informacja o lekarzu, który pełnił dyżur w stanie nietrzeźwym

Data utworzenia: 12-03-2019

... więcej »


Podziękowanie

Data utworzenia: 20-02-2019

... więcej »


Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Data utworzenia: 12-02-2019

... więcej »


Podziękowanie dla WOŚP

Data utworzenia: 05-02-2019

... więcej »

Strona: 1 234...»10

Ogłoszenia

Strona: 1 234...»65

n/25/05/19 - Dostawa systemu do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

Data utworzenia: 14-05-2019

... więcej »


n/24/05/19 -Dostawa zużywalnych materiałów RTG do Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data utworzenia: 13-05-2019

n/24/05/19 -Dostawa zużywalnych materiałów RTG do Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. ... więcej »


n/23/05/19 - Dostawa sprzętu na SOR - dogrywka

Data utworzenia: 06-05-2019

... więcej »


n/22/04/19 Dostawa kleszczyków endoskopowych biopsyjnych

Data utworzenia: 18-04-2019

n/22/04/19 Dostawa kleszczyków endoskopowych biopsyjnych ... więcej »


n/20/03/19 Przeglądy techniczne w szczególności budynków, lądowiska, klimatyzatorów oraz czyszczenia wentylacji, klimatyzacji i separatorów substancji ropopochodnych

Data utworzenia: 26-03-2019

Przeglądy techniczne w szczególności budynków, lądowiska, klimatyzatorów oraz czyszczenia wentylacji, klimatyzacji i separatorów substancji ropopochodnych ... więcej »

Strona: 1 234...»65

Przetargi

Strona: 1 234...»39

PN/11/04/19 - Dostawa środków dezynfekcyjnych

Data utworzenia: 17-05-2019

... więcej »


PN/09/04/19 - Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.

Data utworzenia: 16-04-2019

PN/09/04/19 Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. ... więcej »


PN/05/03/19 Dostawa sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

Data utworzenia: 05-04-2019

Dostawa sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. zakup w projekcie „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.” współfinansowanym w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ... więcej »


PN/07/03/19 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data utworzenia: 02-04-2019

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. ... więcej »


n/08/03/19 - Dostawa energii elektrycznej

Data utworzenia: 02-04-2019

... więcej »

Strona: 1 234...»39