Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/05/05/17 - Sukcesywna dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do Apteki Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data utworzenia: 09-05-2017

Ogłoszenie BZP - 09.05.2017 r.
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm
SIWZ_i_Zal_1-7_PN_05_05_17.zip

Zmiany SIWZ z dn. 17.05.2017 r. - przesunięcie terminu składania ofert na 23.05.2017 r., godz13.45; otwarcie ofert 23.05.2017 r. godz. 14.00
OgloszenieBZP_o_zm.-17.05.2017-1.pdf
SIWZ_PN_05_05_17-po_zm._17.05.2017_r..pdf

Odpowiedzi do pytań oraz Ogłoszenie o zmianie w BZP, zmieniony SIWZ i Załączniki do SIWZ PN/05/05/17 - 17.05.2017 r.
Odpowiedzi_do_zapytan__PN_05_05_17.pdf
zmiana_SIWZ-PN_05_05_17-_zm._2-17.05.2017.zip

Zbiorcze_zestawienie_ofert_PN_05_05_17.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.05.2017 r.
wybor_najk._oferty_PN_05_05_17.pdf

« pokaż wszystkie