Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/08/06/17 - Dostawa implantów ortopedycznych dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data utworzenia: 02-06-2017

SIWZ+załączniki

/admin/assets/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm

uaktualniony zał. 2 - projekt umowy, dotyczy: §2 ust. 19 (zamieszczono dn. 05.06.2017)

uaktualniony zał. nr 1a - Pakiet 3 (dodano poz. 24) (zmiana z dnia 08.06.2017)

uaktualniony zał. nr 1a - Pakiet 3 ( dot. opisu pod tabelą) 

zał. nr 1a - Pakiet 3 (dot. poz. 24)

Przedłużono termin składania ofert:

nowy termin: 20.06.2017r. godz. 13:00

SIWZ z uaktualnioną datą składania ofert, ogłoszenie o zmianie

Pytania i odpowiedzi  (zamieszczono dn. 13.06.2017r.)

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty (zamieszczono 22.06.2017)

« pokaż wszystkie