Logo
sekretariat@zozgiz.pl

n/87/12/17 Dostawa nici chirugicznych i siatek przepuklinowych do Apteki Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Data utworzenia: 22-12-2017

SWNPO
Zał. 1, 3-5
Zał. nr 2-Pakiety
Przesuwamy termin składania ofert na 05.01.2018r. godz. 13:00
Otwarcie 13:30.

Doprecyzowujemy, iż przedmiot zamówienia zawiera 13 części zwanych pakietami.

Przypominamy również o nadesłaniu razem z ofertą (pocztą) próbek po 1 saszetce do każdej pozycji.
Kryterium oceny ofert jest cena-100%.

Odpowiedzi na pytania (02.01.2018)
Zbiorcze zestawienie ofert (05.01.2018)

Wybór (15.01.2018)
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakreie Pak. nr 2,7i8 oraz ponowny wybór.


« pokaż wszystkie