Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Oświadczenie w sprawie ankiety burmistrza Giżycka

Data utworzenia: 18-01-2018

Giżycko, 18 stycznia 2018

 

Oświadczenie w sprawie ankiety burmistrza Giżycka

W związku z opublikowaniem przez burmistrza Giżycka ankiety dotyczącej Szpitala Giżyckiego chciałabym oświadczyć, że istotne pytania zadane w ankiecie, dotyczące powołania nowej spółki do zarządzania szpitalem, nie były konsultowane z zarządcą restrukturyzacyjnym szpitala.  

W obecnej sytuacji prawnej, bez zgody Rady Wierzycieli Szpitala Giżyckiego i sędziego komisarza, nie są możliwe zmiany własnościowe szpitala.  Należy pamiętać, że szpital jest zadłużony i jego długi muszą być spłacone tak, aby mógł sprawnie działać w przyszłości.

Obecnie funkcjonująca spółka znajduje się okresie intensywnej restrukturyzacji, która już przynosi wymierne efekty. Prowadzone są postępowania układowe z wierzycielami, reorganizowany jest szpital i jego procesy, tak by był zarządzany w sposób efektywny finansowo i jednocześnie dobrze służył mieszkańcom Giżycka. W na koniec listopada 2017 r. szpital się zbilansował i osiągnął niewielki zysk. Szpital Giżycki jest jednym z 5 z regionu (na 46), który wszedł do sieci szpitali z drugim stopniem referencyjności. Było to możliwe dzięki działaniom restrukturyzacyjnym przeprowadzonym od 1 marca 2017. Zabezpieczyliśmy również przychody z kontraktu z NFZ.  Zwiększyliśmy je o 1,3 mln zł  w 2018 r. w stosunku do założeń z planu restrukturyzacji.

Uważam, że samorząd miasta Giżycka, podobnie jak wiele samorządów w całej Polsce, powinien aktywniej włączyć się we wspieranie szpitala w zakupie sprzętu specjalistycznego i stworzeniu atrakcyjnych warunków mieszkaniowych dla nowych lekarzy, którzy zdecydowaliby się na podjęcie pracy w Szpitalu Giżyckim. Kolejne zmiany własnościowe zwiększałyby niepewność zatrudnienia i nie sprzyjałyby w zachęceniu ich do przyjazdu.

Szpital Giżycki już kilkakrotnie przechodził przez zmiany własnościowe, które nie przyczyniły się do poprawy jego funkcjonowania i polepszenia jakości usług medycznych świadczonych mieszkańcom Giżycka i okolic.  Podjęta 10 miesięcy temu restrukturyzacja po raz pierwszy przynosi  pozytywne zmiany w funkcjonowaniu szpitala, mimo jego wciąż dużego zadłużenia. Pytania zawarte w ankiecie i forma konsultacji zorganizowanych przez burmistrza Giżycka utrudniają postępowanie restrukturyzacyjne, wprowadzając niepewność co do dalszego funkcjonowania Szpitala Giżyckiego.

 

Agnieszka Biała

Zarządca restrukturyzacyjny

« pokaż wszystkie