Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/04/01/18 Dostawa sprzętu medycznego w tym tomografu komputerowego

Data utworzenia: 20-01-2018

Ogłoszenie  (20.01.2018r.)
/SIWZ_PN_04_01_18.pdf
Zalaczniki_do_SIWZ_PN_04_01_18.zip


I_tura_odpowiedzi_na_pyt._PN_04_01_18.pdf

Uwaga sprostowanie do pytań 115 pkt. 46, pyt. 109, pyt. 112, pyt. 135 zamieszczono w II turze  odpowiedzi na pytania i wyjaśnień
II_tura_odpowiedzi_na_pyt. i wyjaśnienia do_PN_04_01_18.pdf

Zamawiający informuje, że Wykonawca na etapie składania ofert nie jest zobowiązany przedłożyć Wykazu dostaw.

Uwaga! Sprostowanie do pytań nr 115 (40, 48 i 53) zamieszczono w II turze odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia.

III tura odpowiedzi na pyt. i wyjaśnienia do PN 04 01 18

W adnotacji do pytania nr 170 Zamawiający zamieszcza Oświadczenie.
Oświadczenie

IV tura odpowiedzi na pyt. i wyjaśnienia do PN 04 01 18

V tura odpowiedzi na pyt. i wyjaśnienia do PN 04 01 18

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 02.03.2018r. godz. 13:00. Otwarcie godz. 13:30.
Zmiana ogłoszenia Cz. I
Zmiana ogłoszenia Cz. II

VI tura odpowiedzi na pyt. i wyjśnienia do PN 04 01 18

Załącznik nr 1-Formularz ofertowy-(poprawiony popytaniach)
Załącznik 2a Pakiet I-(poprawiony po pytaniach)
zapis w pkt. 24 zał. nr 2a (zgodnie z odp. na pytanie 240 tura IV) oznacza, że stół ma mieć wysokość min. 35 cm -bez sformułowania "mieszcząca się", w formularzu wystąpiła omyłka pisarska. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany parametru. (26.02.18r.)
zal._nr_2a Pak. I_specyfikacja_techniczna_PN_04_01_18__(III)_.odt

Załącznik 2a Pakiet II-(poprawiony po pytaniach)
Projekt Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zbiorcze zestawienie ofert

Wybór - w zakresie Pakietu nr 2
Odrzucenie oferty - w zakresie Pakietu nr 1

Kopia odwołania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 16.04.2018r.(zamieszczone na stronie 17.04.2018r.)
Odwołanie
Wybór - w zakresie Pakietu nr 1 (08.05.2018r.)

« pokaż wszystkie