Logo
sekretariat@zozgiz.pl

n/12/02/18 na: Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej możliwości spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Data utworzenia: 08-02-2018

SWNPO
ZAŁ. 1-4 do SWNPO

Zamawiający zmienił minimalny termin wykonania ekspertyzy z 14 dni na 21 dni.

Zmiana zamieszczona w SWNPO i Zał. nr 1-Oferta.
SWNPO-poprawione
Zał. nr 1-Oferta-poprawione

Odpowiedzi na pytania (15.02.2018r.)

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do: 20.02.2018r. godz. 12:15

Zamawiający po raz kolejny przedłuża termin składania ofert na: 21.02.2018r. godz. 12:15. Otwarcie 12:30

Zbiorcze zestawienie ofert n/12/02/18

Wybór najkorzystniejszej oferty n/12/02/18

« pokaż wszystkie