Logo
sekretariat@zozgiz.pl

n/10/02/18 - Wykonanie przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) w Szpitalu Giżyckim Sp. z o. o. w restrukturyzacji.

Data utworzenia: 13-02-2018

Wybór najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawienie ofert

Uwaga przedłużono termin składania ofert: do godz. 13:30 (19.02.2018r.)

SWNPO (specyfikacja)
formularz ofertowy
formularz cenowy
oświadczenie
projekt umowy

« pokaż wszystkie