Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Nowe środki unijne na informatyzację Szpitala Giżyckiego

Data utworzenia: 28-02-2018

W dniu 13 lutego 2018 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o wyborze do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu „Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.” Został on przygotowany przez zespół zarządzający szpitalem w sierpniu 2017 r. Projekt spełnił kryteria formalne, kryteria merytoryczne ogólne i specyficzne obligatoryjne. Budżet projektu to 2,5 mln zł, a wkład własny szpitala wyniesie 15%.  Projekt powinien zostać zrealizowany do sierpnia 2019 roku.

Informatyzacja ma obejmować, m.in.: poradnie, E-rejestacja, E-recepta, sterylizatornię i blok operacyjny, wymianę modułu aptecznego, dostosowanie systemu informatycznego operacyjnego do dokumentacji medycznej i zakup sprzętu komputerowego.

Ten projekt informatyzacji to ogromna szansa dla Szpitala, duży krok w jego rozwoju. Poprzedni projekt informatyzacji miał budżet 1.450 tys. zł. Aby zoptymalizować efekty tego projektu, czyli w sposób maksymalny skorzystać z dofinansowania unijnego, konieczne jest  jego rozszerzenie o pozostałe obszary administracyjne, tak aby system informatyczny obejmował wszystkie funkcje szpitala. Zatem zostanie powołany zespół projektowy i jego kierownik wraz z oszacowaniem jakie będą konieczne dalsze nakłady do poniesienia przez szpital – powiedziała Agnieszka Biała, zarządca restrukturyzacyjny Szpitala Giżyckiego.

« pokaż wszystkie