Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/07/03/18-Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Data utworzenia: 25-04-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Załączniki do SIWZ (1-7)

Załącznik nr 2-Formularze cenowe zapisane w wersji LibreOffice

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 10.05.2018r. godz. 12:30. Otwarcie 12:45.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Zamawiający informuje również, że po raz drugi przesuwa termin składania ofert na: 11.05.2018r. godz.12:30. Otwarcie: 12:45.

Zamawiający informuje, że usuwa Pakiet nr 6, poz. (2-5) z Pakietu nr 7 oraz poz. (3-4) z Pakietu nr 12

Pytania i odpowiedzi (08.05.2018r.)
Załącznik nr 2 - poprawiony (08.05.2018r.)
Załącznik nr 2 - w wersji LibreOffice
Załącznik nr 4 - projekt umowy-poprawiony
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zbiorcze zestawienie ofert
Zbiorcze zestawienie ofert-sprostowanie (25.05.2018r.)

Wybór (28.05.2018r.)

« pokaż wszystkie