Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/11/05/18-Dostawa środków dezynfekcyjnych

Data utworzenia: 23-05-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki (1-6) do SIWZ
Pytania i odpowiedzi (30.05.2018)
Projekt umowy (Zał. nr 4)-poprawiony po pytaniach

Sprostowanie do  odpowiedzi na pytania nr 7
Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na 05.06.2018r. Godzina otwarcia 13:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie ofert dodatkowych Pak. nr 10, 11
Wybór najkorzystniejszej oferty (18.06.2018r.)

« pokaż wszystkie