Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Zgromadzenie Wierzycieli

Data utworzenia: 25-05-2018

Giżycko, 25 maja 2018 r.


Zgromadzenie Wierzycieli Szpitala Giżyckiego zatwierdziło propozycje układowe zarządcy restrukturyzacyjnego. Umożliwia to realizowanie procesu naprawczego w szpitalu.


24 maja 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Olsztynie odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli Szpitala Giżyckiego w restrukturyzacji.


Wierzyciele zaakceptowali propozycje układowe przedstawione przez zarządcę restrukturyzacyjnego. Zawierają one mechanizm spłaty zadłużenia szpitala dostawcom i wierzycielom. Wynosi ono obecnie 17,6 mln zł. Dzięki pozytywnej decyzji wierzycieli będzie możliwy dalszy proces naprawczy w szpitalu.


W Zgromadzeniu wzięło udział 142 wierzycieli na 198 uprawnionych, z czego aż 111 oddało głos na TAK.


Biorąc pod uwagę siłę głosu (suma wierzytelności głosujących) wszystkich głosujących, układ został zawarty z wynikiem pozytywnym 91%.


Wynik ten pokazuje, że propozycje układowe spotkały się z bardzo dobrym konstruktywnym odbiorem wierzycieli, szczególnie tych, którzy posiadają najwięcej wierzytelności w stosunku do szpitala. Oznacza to, że wspierają oni Plan restrukturyzacyjny przygotowany przez zarządcę. Ich wsparcie jest szczególnie ważne w ochronie szpitala przed upadłością.


Podsumowanie warunków zawartego układu:


  • Dostawcy i wierzyciele zostali podzieleni na grupy z odrębnymi warunkami spłaty.

  • Dostawcy-wierzyciele z najmniejszą wierzytelnością, do 10 tys. zł, otrzymają spłatę w 100% w terminie do 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

  • Wierzyciele publiczno-prawni, czyli ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON oraz Mazurski Bank Spółdzielczy i NFOŚiGW zostaną spłaceni w 100% w ciągu 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu.

  • Dostawcy-wierzyciele, którzy współpracują ze szpitalem, otrzymają spłatę w 100% w 3 transzach po uprawomocnieniu się układu, w następujący sposób: 10% do 6 miesięcy, 70% do 18 miesięcy oraz 20% do 4 lat.

  • Dostawcy-wierzyciele, którzy już ze szpitalem nie współpracują otrzymają zapłatę w 70% w ciągu 18 miesięcy po uprawomocnieniu się układu.

  • Powiat Giżycki (właściciel szpitala) otrzyma spłatę części wierzytelności z tytułu czynszu dzierżawnego w wysokości 20% w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się układu. Pozostała wierzytelność do spłaty z tytułu pożyczki została podporządkowana spłacie wszystkich dostawców-wierzycieli wymienionych wyżej, ale też może stanowić źródło zasilenia kapitału zakładowego szpitala.


Specjalne podziękowania:


Bardzo dziękuję całemu Zespołowi Restrukturyzacyjnemu, Załodze Szpitala, zaangażowanej Społeczności Giżyckiej i wszystkim Wierzycielom za włożony trud i danie szansy na dalsze kontynuowanie działalności szpitala.


Szczególne podziękowania kieruję do Pani Sędzi Komisarz Anety Dawidziuk i do Pani Kurator Anny Kurzyńskiej.


Agnieszka Biała - Zarządca Restrukturyzacyjny« pokaż wszystkie