Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/14/06/18 - dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (dogrywka)

Data utworzenia: 19-06-2018

wybór najkorzystniejszej oferty (zamieszczono 25.07.2018r.)

zbiorcze zestawienie ofert - korekta (zamieszczono 25.07.2018r.)
Zamawiający dokonał poprawienia omyłki związanej z błędnym uzupełnieniem wartości pakietów (dot. pakietu 19,  oferta nr 2). Zamawiający w pierwotnej wersji „zbiorczego zestawienia ofert” w pakiecie nr 19, przedstawił łączną wartość pakietu. Zostały również błędnie przedstawione pozycje od pak. 19. Było: 19, 20.1 - 20.21, powinno być: 19.1 – 19.21

zbiorcze zestawienie ofertkwota przezn.(zamieszczono 2.07.2018r.)


UWAGA:

 na skutek udzielonych odpowiedzi, Zamawiający dokonał wydzielenia dwóch pakietów, poniżej dokumenty dotyczące dokonanej zmiany: (zamieszczono 26.06.2018r.)
1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2) zał. nr 2 - formularz cenowy - po wydzieleniu pakietów
3) Pytania i odpowiedzi

SIWZ + załączniki
/admin/assets/ogloszenie_PN_14_06_18.pdf

« pokaż wszystkie