Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/14/06/18 - dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych (dogrywka)

Data utworzenia: 19-06-2018

Zbiorcze zestawienie ofertkwota przezn.(zamieszczono 2.07.2018r.)

UWAGA:

 na skutek udzielonych odpowiedzi, Zamawiający dokonał wydzielenia dwóch pakietów, poniżej dokumenty dotyczące dokonanej zmiany: (zamieszczono 26.06.2018r.)
1) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2) zał. nr 2 - formularz cenowy - po wydzieleniu pakietów
3) Pytania i odpowiedzi

SIWZ + załączniki
/admin/assets/ogloszenie_PN_14_06_18.pdf

« pokaż wszystkie