Logo
sekretariat@zozgiz.pl

PN/15/06/18 - dostawa preparatów stosowanych w leczeniu WZW

Data utworzenia: 22-06-2018

wybór najkorzystniejszej oferty (zamieszczono 02.08.2018r.)

zbiorcze zestawienie ofert - korekta (zamieszczono 01.08.2018r.)
Zamawiający dokonał poprawienia omyłki związanej z błędnym uzupełnieniem wartości pakietu 5 - oferta nr 3. Zamawiający w pierwotnej wersji „zbiorczego zestawienia ofert” w pakiecie 3 błędnie umieścił wartość 4809,00zł powinno być: 6182,00zł.

Zbiorcze zestawienie ofert (zamieszczono 20.07.2018r.)


Zmiana w zakresie terminu płatności faktury (zmiana na skutek pytań oferentów)
nowy termin płatności faktury - 30 dni.
formularz ofertowy - uaktualniony
/admin/assets/SIWZ_PN_15_06_18_-_zmiana_terminu_platnosci.pdf
/admin/assets/zal._4_-_projekt_um._PN_15_06_18_-_zmiana_terminu_platnosci.pdf

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert- NOWY TERMIN: 19.07.2018r. (czwartek)
/admin/assets/ENOTICES_zmiana_terminu_na_19.07.pdf


pytania i odpowiedzi (zamieszczono 05.07.2018r.)
SIWZ - (zmiana wadium i okresu realizacji zam. w pak. 2)
formularz cenowy - uaktualniony w zakresie pak. 2
/admin/assets/ENOTICES_zmiana_dot._pak._nr_2_.pdf


NIEAKTUALNE: Zmiana terminu składania ofert- nowy termin 13.07.2018r. godz. 13:00
/admin/assets/ENOTICES_zmiana_terminu.pdf


SIWZ + załączniki PN/15/06/18
ogłoszenie o zamówieniu

« pokaż wszystkie