Logo
sekretariat@zozgiz.pl

n/43/09/18 Wykonanie instalacji sprzężonego powietrza, próżni oraz tlenu w Oddz. Neurologii

Data utworzenia: 11-09-2018

_Zaproszenie_i_Opis_przedmiotu_zamowienia_n_43_09_18.pdf

załączniki do SWP_uwaga zmiana przedmiotu umowy (12.09.18 g. 8.45)

Zamawiający zmienia termin realizacji umowy i zakres prac, szczegóły w załącznikach (12.09.2018r.)
SWP - Szczegółowe Warunki Postępowania
Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz Cenowy
Zał. nr 3 - Oświadczenie
Zał. nr 4- Projekt Umowy
Zał. nr 5 - Oświadczenie RODO
Zał. nr 6 - Schemat

Zbiorcze zestawienie ofert (zamieszczono 19.09.2018r.)

Wybór najkorzystniejszej oferty (zamieszczono 19.09.2018r.)

« pokaż wszystkie