Logo
sekretariat@zozgiz.pl

n/36b/08/18 - Wykonanie projektu rozwiązań technicznych zawartych w ekspertyzie dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.

Data utworzenia: 18-09-2018

załączniki
/admin/assets/ekspertyza_Szpital_Gizycko.pdf
/admin/assets/przekroj_szpital.pdf

SWNPO - aktualne (25.09.2018r.) zmiana dot. pkt. 4.1
zmiana terminu składania ofert, nowy termin: 02.10.2018r. godz. 13:00

zbiorcze zestawienie ofert (zamieszczono 3.10.2018r.)

Unieważnienie Postępowania

Zamawiający zawiadamia, że  na podstawie pkt. 2 ppkt. 6 SWNPO:

""Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszych warunków w trakcie postępowania, a także prawo unieważnienia postępowania bez podawania powodu oraz prawo do zakończenia postępowania w dowolnej chwili bez dokonywania wyboru żadnej oferty.", unieważnia postępowanie nr n/36b/08/18 : "Wykonanie projektu rozwiązań technicznych zawartych w ekspertyzie dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.


« pokaż wszystkie