"Szpital Giżycki" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Informacje

Strona: 1«1234 567...»8

Podziękowanie

Data utworzenia: 02-08-2014

... więcej »


Pokaz ratownictwa

Data utworzenia: 15-01-2014

W trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ratownicy „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. wraz z Strażą Pożarną uczestniczyli w pokazie akcji udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym. ... więcej »


Podziękowanie

Data utworzenia: 11-04-2013

... więcej »


Przekształcenie jednostki

Data utworzenia: 04-03-2013

Uprzejmie informujemy, że dnia 04.03.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000452879 nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Firma pod którą działa spółka nosi nazwę : "SZPITAL GIŻYCKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres ul Warszawska , nr 41 11-500 Giżycko Spólka powstała w trybie przepisów Art 69-82 Ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej ( Dz.U Nr 112 z 2011,poz 654 ze zm ) na podstawie Aktu Przekształcenia zawartego w Akcie Notarialnym z 12.02.02.2013 r REP.A NR 810/2013. Spółkę reprezentuje jednoosobowo Pan Krzysztof Bestwina. ... więcej »


Obłożenie łóżek szpitala za rok 2012

Data utworzenia: 28-02-2013

Obłożenie łóżek szpitala za rok 2012 ... więcej »

Strona: 1«1234 567...»8