Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Ogłoszenia

Strona: 1«...48495051 525354...»56

n/1/12/12

Data utworzenia: 07-12-2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablic pamiątkowych oraz naklejek inwentarzowych dla Szpitala SP ZOZ w Giżycku, zgodnie z ofertą i wytycznymi Instytucji Finansującej, do przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku". Dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Umowa dotacji nr 249/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D, umowa pożyczki nr 245/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P. ... więcej »


n/3/11/12

Data utworzenia: 16-11-2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Beneficjenta- Powiatu Giżyckiego, zgodnie z ofertą i wytycznymi Instytucji Finansującej, do projektu "Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SP ZOZ Giżycko". Inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Działanie 12.1. ... więcej »


Badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok

Data utworzenia: 12-11-2012

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok. ... więcej »


n/1/11/12

Data utworzenia: 09-11-2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Beneficjenta- Powiatu Giżyckiego, zgodnie z ofertą i wytycznymi Instytucji Finansującej, do projektu "Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SP ZOZ Giżycko". Inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Działanie 12.1. ... więcej »


n/2/11/12

Data utworzenia: 09-11-2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej dla Beneficjenta - Powiatu Giżyckiego, zgodnie z ofertą i wytycznymi Instytucji Finansującej, do projektu "Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SP ZOZ Giżycko". Inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Działanie 12.1. ... więcej »

Strona: 1«...48495051 525354...»56