Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Ogłoszenia

Strona: 1«...50515253 545556...»64

n/3/05/14

Data utworzenia: 15-05-2014

Zadanie 1 - naprawie instalacji wentylacyjnej nawiewnej w Centralnej Sterylizatorni Zadanie 2 - przeniesienie klimatyzatora z pracowni TK do pomieszczenia centrali sprężonego powietrza z zamontowaniem i uruchomieniem Zadanie 3 - dostawa i miontaż oraz uruchomienie nowego klimatyzatora do pracowni TK o wydajności 7 kW ... więcej »


n 10/04/14

Data utworzenia: 14-05-2014

świadczenie na rzecz Zamawiającego (będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą – szpitalem wieloprofilowym) usług informatycznych, określanych jako III linia wsparcia IT, ... więcej »


n/2/05/14

Data utworzenia: 08-05-2014

usługa przeglądu technicznego budynków ... więcej »


n 9/04/14

Data utworzenia: 29-04-2014

usługa wykonania projektu technologicznego Oddziału Neurologicznego z Pododdzialem Udarowym na rzecz " Szpitala Giżyckiego" Sp. z o.o. ... więcej »


n 7/04/14

Data utworzenia: 25-04-2014

Standaryzacja Usług na rzecz rzecz Szpitala Giżyckiego sp. z o.o ... więcej »

Strona: 1«...50515253 545556...»64