Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Ogłoszenia

Strona: 1«...53545556 575859...»64

n 5/07/13

Data utworzenia: 23-07-2013

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie lub czyszczenie i dezynfekcja systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji obsługującej Centralna Sterylizatornię i sale operacyjne w naszym szpitalu. Zamówienie o wartości poniżej 14000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) przepisów ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. ... więcej »


n 3/07/13

Data utworzenia: 23-07-2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dekarsko - blacharskich na budynku głównym szpitala. Zamówienie o wartości poniżej 14000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) przepisów ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. ... więcej »


n/4/07/13

Data utworzenia: 23-07-2013

Badanie sprawozdania finansowego ... więcej »


n/1/07/13

Data utworzenia: 05-07-2013

dostawa tlenu medycznego - postępowanie poniżej 14 tys euro ... więcej »


n/2/07/13

Data utworzenia: 05-07-2013

usługa wstępnego oszacowania możliwości spełnienia kryterium: a) wygenerowania redukcji emisji CO2 powyżej wartości progowej ogłoszonej dla konkursu b) uzyskania wielkości dofinansowania ze środków PL 04 NMF/EOG powyżej kwoty minimalnej określonej dla konkursu ... więcej »

Strona: 1«...53545556 575859...»64