Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Ogłoszenia

Strona: 1«...53545556 575859...»60

n/1/11/12

Data utworzenia: 09-11-2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Beneficjenta- Powiatu Giżyckiego, zgodnie z ofertą i wytycznymi Instytucji Finansującej, do projektu "Poprawa skuteczności systemu ratownictwa na Mazurach poprzez budowę lądowiska przy SP ZOZ Giżycko". Inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Działanie 12.1. ... więcej »


n/1/10/12

Data utworzenia: 26-10-2012

Dostawa ODCZYNNIKÓW do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej do posiadanego sprzętu Diamed ID-System z doposażeniem - na potrzeby SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego opartego na obowiązującym regulaminie Zamawiającego dotyczącego zamówień poniżej 14 000 euro. ... więcej »


n/2/09/12

Data utworzenia: 20-09-2012

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej dla Szpitala SP ZOZ w Giżycku, zgodnie z załączonymi załącznikami do przedsięwzięcia "Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku". Dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Umowa dotacji nr 249/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D, umowa pożyczki nr 245/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P. ... więcej »


n/1/09/12

Data utworzenia: 13-09-2012

dostawa nakładek do mopów ... więcej »


n/2/07/12

Data utworzenia: 23-08-2012

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - "Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Dotyczy przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu Programu Priorytetowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów SP ZOZ w Giżycku” umowa dotacji nr 249/2012/Wn-14/OA-TR-ZI/D, umowa pożyczki nr 245/2012/Wn-14/OA-TR-KU/P. w ramach Systemu Zielonych Inwestycji”. ... więcej »

Strona: 1«...53545556 575859...»60