Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Przetargi

Strona: 1 234...»38

PN/09/04/19 - Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o.

Data utworzenia: 16-04-2019

PN/09/04/19 Przegląd, konserwacja i naprawa Aparatury Medycznej dla Szpitala Giżyckiego Sp. z o. o. ... więcej »


PN/05/03/19 Dostawa sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

Data utworzenia: 05-04-2019

Dostawa sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. zakup w projekcie „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.” współfinansowanym w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 ... więcej »


PN/07/03/19 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.

Data utworzenia: 02-04-2019

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. ... więcej »


n/08/03/19 - Dostawa energii elektrycznej

Data utworzenia: 02-04-2019

... więcej »


PN/04/02/19 - „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania służącego informatyzacji Szpitala wraz z usługami wdrożenia i szkolenia.”

Data utworzenia: 29-03-2019

... więcej »

Strona: 1 234...»38