"Szpital Giżycki" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Przetargi

Strona: 1«...31323334 35»35

P/1/12/11

Data utworzenia: 09-12-2011

Ubezpieczenie mienia , odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku ... więcej »


P/3/11/11

Data utworzenia: 18-11-2011

Dostawa sterylnych wyrobów medycznych na potrzeby SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41 ... więcej »


P/2/11/11

Data utworzenia: 17-11-2011

Dostawa endoprotez stawu kolanowego ... więcej »


P/1/11/11

Data utworzenia: 03-11-2011

Dostawa myjni-dezynfektora do narzędzi oraz dostawa myjni-dezynfektora do kaczek i basenów ... więcej »


P/7/01/11

Data utworzenia: 01-08-2011

„Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu medycznego na doposażenie SOR dla szpitala SP ZOZ Giżycko, ul. Warszawska 41” Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Oś priorytetowa: XII – Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Działanie : 12.1 „ Rozwój systemu ratownictwa medycznego”„Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie powiatu giżyckiego i węgorzewskiego – etap I: SOR” ... więcej »

Strona: 1«...31323334 35»35