• Informacje dla osób podróżujących i przyjeżdżających z Niemiec w związku z wystąpieniem na terenie Niemiec ognisk zachorowań wywołanych E. coli O104 (STEC)

  1. Escherichia coli (E. coli, pałeczka okrężnicy) jest bakterią występującą w formie wielu odmiennych szczepów (serotypów). Wiele z nich stanowi część naturalnej flory jelitowej człowieka i stale bytuje w przewodzie pokarmowym zdrowych ludzi. Niektóre szczepy, nie występujące naturalnie u człowieka, mają zdolność produkowania substancji toksycznych (tzw. szczepy enterokrwotoczne o serotypach m.in. O157 i O104). Od połowy maja 2011 r. w Niemczech notuje się zachorowania wywołane szczepem E. coli O104, który produkuje werotoksynę. Zachorowanie objawia się biegunką, a w około ¼ przypadków u chorych dochodzi do rozwoju zespołu hemolityczno-mocznicowego, który w części przypadków może skutkować trwałymi uszkodzeniami funkcji nerek, a nawet zgonem.
  2. Władze niemieckie poinformowały, że przyczyną zakażenia są najprawdopodobniej produkty żywnościowe (kiełki fasoli) pochodzące od zidentyfikowanego producenta w Dolnej Saksonii (Niemcy). Wszystkie produkty spożywcze pochodzące od tego producenta, zostały wycofane z rynku. Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa gastronomiczne w Niemczech zobowiązane zostały do utylizacji kiełków, które są składowane aktualnie w magazynach, jak również wszelkich produktów żywnościowych, które mogły mieć kontakt z nimi. Wcześniejsze zalecenie władz niemieckich dotyczące powstrzymania się od jedzenia ogórków, pomidorów i sałaty z północnych części Niemiec zostały odwołane.

  ZALECENIA

  1. Osoby przyjeżdżające z Niemiec, u których w ciągu 14 dni lub mniej od ostatniego dnia pobytu w Niemczech wystąpiła biegunka, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub na izbę przyjęć oddziału zakaźnego.
  2. Wyjeżdżającym do Niemiec zaleca się nie spożywanie surowych kiełków oraz surowych warzyw i innych produktów żywnościowych, które mogły mieć z nimi kontakt. Biorąc pod uwagę, że typowym źródłem zakażeń spowodowanych E. coli mogą być produkty odzwierzęce należy również unikać spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa wołowego oraz niepasteryzowanego mleka.
  3. Równocześnie istotne jest również zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt. W czasie podróży, gdy nie ma możliwości umycia rąk mydłem pod bieżąca wodą, należy korzystać z nasączanych chusteczek lub żeli myjących na bazie alkoholu.
  4. W Polsce nie stwierdzono zachorowań, które wskazywałyby, aby skażona żywność trafiła na polski rynek. Równocześnie Główny Inspektor Sanitarny przypomina jednak o konieczności zachowania zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania żywności, w szczególności świeżych warzyw, które będą spożywane na surowo. Przed poddaniem ich myciu powinny być namoczone, a następnie każda ich część powinna być dokładnie i wielokrotnie umyta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z żywnością wskazuje wydana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) ulotka informacyjna „Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności” zamieszczona na stronie internetowej GIS (www.gis.gov.pl).

  Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu