• NFOŚiGW

  „Termomodernizacja obiektów
  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku”

  Wartość projektu: 3 061 834,84 zł
  Dotacja z NFOŚiGW: 936 630,00 zł
  Pożyczka z NFOŚiGW: 1 674 835,21 zł

  Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych na obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Pracami objęte zostaną 2 budynki, tj. budynek główny (szpital) oraz budynek administracyjny.

  Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

  W budynku głównym (szpital):

  • wymiana instalacji c.o.
  • wymiana kotła parowego na kocioł kondensacyjny
  • docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem szpitala
  • docieplenie stropodachu
  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • wymiana stolarki okiennej oraz drzwi

  W budynku administracyjnym:

  • wymiana instalacji c.o
  • docieplenie ścian zewnętrznych
  • docieplenie stropodachu
  • docieplenie ściany szczytowej
  • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
  Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Leave a reply

Ułatwienia dostępu