• MFEOG 2009-2014

  Tytuł projektu:

  Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację

  umowa nr 8/2015/Wn14/OA-XN-04/D

  projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

  www.eeagrants.org

  Dlaczego projekt jest potrzebny?

  Projekt jest potrzebny ponieważ w wyniku jego realizacji wykonano:

  1. Instalację oświetlenia energooszczędnego i termomodernizację budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala.
  2. Instalację oświetlenia energooszczędnego i modernizację klimatyzacji w jednym pomieszczeniu Budynku Głównego Szpitala.
  3. Instalację oświetlenia energooszczędnego i termomodernizację w budynku Prosektorium.
  4. Wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Administracyjnym.
  5. Montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu (430 szt. paneli fotowoltaicznych) oraz modernizację kotłowni.

  Realizacja projektu w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji ograniczy i poprawi stan środowiska naturalnego regionu.

  Jaki jest główny cel projektu:

  Celem głównym projektu jest poprawa warunków środowiska naturalnego, a w konsekwencji poprawa warunków życia mieszkańców obszarów objętych projektem.

  Jakie są planowane osiągnięcia projektu:

  1. Redukcja emisji dwutlenku węgla – 1152,38 mg / rocznie.
  2. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 91,42 MWh/rok.

  Kto skorzysta na realizacji projektu?

  Beneficjentami projektu są:

  1. Pacjenci i personel Szpitala.
  2. Mieszkańcy Giżycka i sąsiadujących gmin (Kruklanki, Ryn, Miłki, Wydminy).

  Całkowita wartość projektu: 2 225 383,73 PLN

  Kwota dofinansowania: 1 734 653,82 PLN

  Czas realizacji projektu: 01.2015-3.2017

  Postęp stanu realizacji projektu:

  1. Rozpoczęcie realizacji projektu – 1.2015 r.

  Opis stanu wyjściowego

  Projekt obejmie następujące obiekty Szpitala Giżyckiego sp. z o.o.:

   • Budynek Oddziału Zakaźnego,
   • Budynek Prosektorium,
   • Budynek Główny Szpitala,
   • Budynek Administracyjny.

  Potrzeby w poszczególnych obiektach na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu:

  Budynek Oddziału Zakaźnego – docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej na pcv – 76 sztuk, wymiana stolarki drzwiowej na pcv – 6 sztuk, wymiana instalacji c.o. wymiana opraw oświetlenia na LED.

  Budynek Prosektorium – docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej na pcv – 11 sztuk, wymiana stolarki drzwiowej na pcv – 4 sztuki, wymiana instalacji c.o, wymiana opraw oświetlenia na LED.

  Budynek Główny Szpitala – wymiana opraw oświetlenia na LED, docieplenie wełną szklaną ścian i dachu wewnątrz pomieszczenia do przechowywania zwłok, wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania zwłok.

  Budynek Administracyjny – wymiana oświetlenia na energooszczędne.

  Dokumentacja zdjęciowa

  1. Wyłonienie koordynatora projektu– 12.06.2015 r.
  2. Wyłonienie Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego– 27.08.2015 r.
  3. Odebranie Programu Funkcjonalno-Użytkowego– dnia 21.10.2015 r. odebrano od Wykonawcy Firmy SOPLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej ukończony Program Funkcjonalno-Użytkowy.

  5. Realizacja pierwszej konferencji informacyjnej (konferencja otwierająca projekt) pt: Szpital Giżycko sp. z o.o. – kolejny krok ku środowisku naturalnemu przy udziale funduszy norweskich.

  Opis konferencji: 26.10.2015 odbyła się w sali Biblioteki Szpitala Giżycko sp. z o.o. konferencja pt.: Szpital Giżycko sp. z o.o. – kolejny krok ku środowisku naturalnemu przy udziale funduszy norweskich. Na konferencji byli obecni realizatorzy projektu i przedstawiciele Szpitala Giżycko sp. z o.o., przedstawiciele lokalnych władz, przedsiębiorcy i przedstawiciele szpitali współpracujących ze Szpitalem Giżycko sp. z o.o. Podczas konferencji zaprezentowano rzeczowy i finansowy zakres projektu pt.: Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację. Przedstawiono jego źródła finansowania oraz Grantodawców. Przedstawiono także zagadnienia merytoryczne ściśle związane z zakresem prac przewidzianych w projekcie: problem odpowiedniego doboru metod obniżania niskiej emisji oraz dobre praktyki i wdrożone już projekty w zakresie termomodernizacji i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo podano informację na temat perspektyw w zakresie finansowania przedsięwzięć obejmujących rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu.

  Dokumentacja zdjęciowa

  Dnia 30.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w projekcie. Przetarg został rozstrzygnięty 08.06.2016 roku, a 09.06.2016 r. podpisano umowę z wyłonionym, w drodze przetargu nieograniczonego, Generalnym Wykonawcą – firmą RenCraft Sp. z o.o.

  Dnia 05.08.2016 r. odebrano dokumentację projektową oraz przekazano  Generalnemu Wykonawcy plac budowy.

  Postęp prac budowlanych na koniec VIII 2016.
  Termomodernizacja i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Oddziału Zakaźnego  – wykonano ocieplenie przegród budynku – ściany zewnętrzne i stropodach, wymieniono stolarkę okienną PCV (10 szt.), zamontowano grzejniki – 56 szt.  dokonano wymiany rurarzu i montażu głowic termostatycznych do 20 grzejników, zamontowano 106 opraw oświetleniowych.
  Termomodernizacja i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Prosektorium – zamontowano 7 grzejników.  Zmodernizowano instalację c.w.u. poprzez wymianę rur i cyrkulacji, wykonano próby instalacji. Wymieniono zewnętrzną sieć C.W.U. i c.o. między budynkami Prosektorium i Oddziału Zakaźnego wraz z wykonaniem prób.

  Konferencja informacyjna nr 2

  Dnia 15.11.2016 r. zespół projektowy wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień fotowoltaiki. Konferencja odbyła się w Ełku – tytuł konferencji brzmiał „Fotowoltaika w firmie i samorządzie – proces inwestycyjny krok po kroku”, organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Ełk. Podczas konferencji Anna Bielska wygłosiła wykład na temat projektu i postępu prac w projekcie.

  Dokumentacja zdjęciowa z konferencji.

  Odbiór robót budowlanych 15.12.2016 r.

  Dnia 15.12.2016 roku Szpital Giżycko sp. z o.o. dokonał odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach projektu. Prace objęły:

  Termomodernizację i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Oddziału Zakaźnego.

  Wykonano następujące prace:

  – Ocieplenie przegród budynku (182 m2).

  – Ocieplenie przegród budynku (589,33 m2).

  – Wymieniono stolarkę okienna (94 szt.)

  – Dokonano wymiany stolarki drzwiowej na drewnianą (6 szt.).

  – Dokonano modernizacji instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u) – Wymiana 56 grzejników i 56 termozaworów oraz rur przesyłowych.

  – Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (142 szt.) – Wymiana opraw oświetleniowych na LED.

  – Dokonano naprawy obróbek blacharskich i pokrycia dachowego.

  W ramach kosztów niekwalifikowalnych zrealizowano:

  – modernizację instalacji wody zimnej.

  – obróbki blacharskie na dachu Oddziału Zakaźnego.

  Termomodernizację i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Prosektorium.

  Wykonano następujące prace:

  – Dokonano ocieplenia przegród budynku (115 m2).

  – Wymieniono stolarkę okienna (11 szt.).

  – Dokonano wymiany stolarki drzwiowej na drewnianą (4 szt.).

  – Dokonano modernizacji istalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u) – Wymiana 7 grzejników i 7 termozaworów).

  – Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (22 szt.) – Wymiana opraw oświetleniowych na LED.

  Instalację oświetlenia energooszczędnego i termomodernizacja wnętrza pomieszczenia do przechowywania zwłok w Budynku Głównym Szpitala.

  Wykonano następujące prace:

  – Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (1293 szt.).Wymiana opraw oświetleniowych na LED.

  – Dokonano modernizacji instalacji chłodzenia (System chłodzenia w pomieszczeniu do przechowywania zwłok..

  – Dokonano ocieplenia przegród budynku (14,12 m2).

  Wymianę oświetlenia na energooszczędne w Budynku Administracyjnym.

  Wykonano następujące prace:

  – Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (259 szt.).Wymiana opraw oświetleniowych na LED.

  Instalację ogniw fotowoltaicznych w Szpitalu w Giżycku (przyłączone do rozdzielni elektrycznej w Budynku Głównym).

  Wykonano następujące prace:

  – zainstalowano 430 szt. ogniw fotowoltaicznych (107,5 kW).

  – Zainstalowano dodatkowy inwerter wraz z akcesoriami.

  Odbiór prac budowlanych 15.02.2017

  Dnia 15.02.2017 dokonano odbioru prac budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. W ramach prac dokonano rozbudowy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej o segment wykorzystania nadwyżek energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej.

  Konferencja kończąca projekt – 17.02.2017

  Dnia 17.02.2017 zorganizowano w Restauracji MASOVIA przy ul. Dąbrowskiego 8 w Giżycku konferencję dotycząca podsumowania realizacji projektu pt.:

  Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację.

  W konferencji udział wzięli pracownicy Szpitala Giżycko sp. z o.o., realizatorzy projektu, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, przedstawiciele innych szpitali, przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację projektu.

  Dokumentacja zdjęciowa z konferencji,

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu