• RPO 2014-2020

  Szpital Giżycki realizuje projekt: „Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.”.

  Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„Cyfrowy Region”, Działania 3.2 – „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu: 2527626,89 zł.

  Kwota dofinansowania: 2139146,46 zł.

  Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów.

  Opis inwestycji:

  Projekt polegał będzie na wykonaniu zadań, których łączna realizacja pozwoli na elektroniczną obsługę pacjenta od momentu rejestracji do chwili opuszczenia placówki, co jest najważniejszym celem projektu.

  Aby możliwe było osiągnięcie planowanych celów, konieczne jest:

  1. rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Szpitala:

  – instalacja sieci LAN w centralnej sterylizatorni,

  – budowa punktów dostępu bezprzewodowego do sieci

  – połączenie zewnętrznych lokalizacji siecią VPN

  – zakup komputerów, drukarek, kolektorów danych, urządzeń serwerowych oraz macierzy dyskowych

  2. wdrożenie nowych oraz integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych:

  – upgrade systemu HIS do najnowszej wersji

  – wdrożenie modułu kolejkowego

  – wdrożenie systemu logistyki magazynowej,

  – wdrożenie modułu ‘centralna sterylizatornia’

  – wdrożenie systemu zarządzania sprzętem medycznym i informatycznym

  3. utworzenie portalu pacjenta z e-usługami.

  Po realizacji projektu uruchomionych zostanie 9 nowych e-usług. Planowane rozwiązanie będzie w pełni przygotowane do integracji z platformą P1 w zakresie: e-recepty, e-skierowania, zdarzeń medycznych i powiązanych z nimi słownikami i rejestrami niezbędnymi do ich prawidłowego przekazywania do systemu centralnego oraz P2 w zakresie Rejestru Systemów Kodowania oraz Rejestru Produktów Leczniczych. Do komunikacji między systemami zostaną wykorzystane formaty: IHE XDS, HL7 CDA, XML.

  Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na: 31.12.2020r.

  Szpital Giżycki realizuje projekt: „Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.”.

  Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„Cyfrowy Region”, Działania 3.2 – „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu: 2527626,89 zł.

  Kwota dofinansowania: 2139146,46 zł.

  Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości prowadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów.

  Opis inwestycji:

  Projekt polegał będzie na wykonaniu zadań, których łączna realizacja pozwoli na elektroniczną obsługę pacjenta od momentu rejestracji do chwili opuszczenia placówki, co jest najważniejszym celem projektu.

  Aby możliwe było osiągnięcie planowanych celów, konieczne jest:

  1. rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Szpitala:

  – instalacja sieci LAN w centralnej sterylizatorni,

  – budowa punktów dostępu bezprzewodowego do sieci

  – połączenie zewnętrznych lokalizacji siecią VPN

  – zakup komputerów, drukarek, kolektorów danych, urządzeń serwerowych oraz macierzy dyskowych

  2. wdrożenie nowych oraz integracja istniejących rozwiązań aplikacyjnych:

  – upgrade systemu HIS do najnowszej wersji

  – wdrożenie modułu kolejkowego

  – wdrożenie systemu logistyki magazynowej,

  – wdrożenie modułu ‘centralna sterylizatornia’

  – wdrożenie systemu zarządzania sprzętem medycznym i informatycznym

  3. utworzenie portalu pacjenta z e-usługami.

  Po realizacji projektu uruchomionych zostanie 9 nowych e-usług. Planowane rozwiązanie będzie w pełni przygotowane do integracji z platformą P1 w zakresie: e-recepty, e-skierowania, zdarzeń medycznych i powiązanych z nimi słownikami i rejestrami niezbędnymi do ich prawidłowego przekazywania do systemu centralnego oraz P2 w zakresie Rejestru Systemów Kodowania oraz Rejestru Produktów Leczniczych. Do komunikacji między systemami zostaną wykorzystane formaty: IHE XDS, HL7 CDA, XML.

  Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na: 31.05.2020r.

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu