• n/07/01/20 Wykonanie przeglądu technicznego oraz pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego (w tym ewakuacyjnego) w Szpitalu Gizyckim Sp. z o.o.

    Zamawiający zmienił opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy.
    Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25.02.2020r godzina pozostaje bez zmian
    Leave a reply

Ułatwienia dostępu