• Projekt „Covid”

  Giżycka Ochrona Zdrowia realizuje projekt:

  nr RPWM.09.01.01-28-0017/20-00 –  „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Giżyckiego w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z COVID-19”.

  Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
  Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych
  Schemat D, Schemat E oraz Schemat F Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Całkowita wartość Projektu: 1 176 094,00 zł.

  Kwota dofinansowania: 996 974,88 zł.

  Głównym celem projektu jest zakup sprzętu medycznego służącemu przeciwdziałaniu zagrożeniu epidemicznemu związanemu z COVID-19.

  Opis inwestycji:

  Projekt polegał będzie na zakupie sprzętu i aparatury medycznej do walki z epidemią Covid -19.

  Aby możliwe było osiągnięcie planowanego celu konieczne jest zakupienie:

              1.    Aparat USG, mobilny – 1 szt.;

  2.    Myjnia-Dezynfektora 8 tacowa z wsadem do narzędzi MCI- 1 szt.;

  3.    Sterylizator parowy minimum 4 jednostkowy – 1 szt.;

  4.    Myjka ultradźwiękowa z możliwością podłączenia do mycia narzędzi kanałowych– 1 szt.;

  5.    Myjnia/Dezynfektor do mycia naczyń sanitarnych – 7 szt. ;

  6.  Aparat RTG cyfrowy, mobilny, przyłóżkowy – 1szt.;

  7.  Stanowisko do resuscytacji noworodków, z neopuff, z kardiomonitorem – 1 szt.;

  8.  Kardiomonitory z centralą (z 5 szt.);

  9.  Videobronchoskop – 1 szt. .

  Zakończenie finansowe realizacji projektu zaplanowano na: 31.01.2021r.

  Giżycka Ochrona ZDrowia Sp. z o.o. powołując się na ustawę z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”do zakupu niżej wymienionego sprzętu medycznego pominęła ustawę pzp i odstąpiła od zasady konkurencyjności:

  1) Aparat USG, mobilny – 1 szt.- Umowa podpisana 27.08.2020r. z  PARTNER4MEDICINE Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie, przy alejach Zygmunta Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno;

  2) Sterylizator parowy minimum 4 jednostkowy – 1 szt. -Umowa podpisana 03.09.2020r. z  SMS sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii (05-530) przy ulicy Norberta Adamowicza 8.

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu