• Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

  Giżycka Ochrona Zdrowia sp z o.o uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Naszego Szpitala w oddziałach szpitalnych w roku 2000. oraz Historie Chorób – zgony na skutek uszkodzenia ciała z roku 1990.
  Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do niszczenia mogą ubiegać się o jej odbiór do 28.02.2020 r po uprzednim złożeniu wniosku w Sekretariacie w Budynku Administracyjnym.

  Dokumentacja medyczna przewidziana do niszczenia może zostać wydana pacjentowi: na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.
  Po w/w terminie powyższa dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

  Podstawa prawna: art.29 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 2012 roku, poz. 159 ) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku, poz. 2069) w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania .

  Bogusław Ćwiklicz Giżycko 2.02.2020 r.

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu