• Projekt pn.: ” Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych”

  Projekt pn.:

  ” Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych”

   

  Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach

  Osi Priorytetowej 9-„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”,

  Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”

  Poddziałanie 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Wartość ogółem: 4477849.00
  Wydatki kwalifikowalne: 4185427.19
  Wnioskowane dofinansowanie: 3389777.48
  Procent dofinansowania: 80.99
  Okres realizacji projektu:
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-08-24
  Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-08-24

  Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31

  Projekt pn.:

  ” Modernizacja pomieszczeń wraz z zakupem sprzętu w Szpitalu w Giżycku na potrzeby pracowni endoskopowych”

   

  Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania

  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach

  Osi Priorytetowej 9-„Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”,

  Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”

  Poddziałanie 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”

  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  Wartość ogółem: 4477849.00
  Wydatki kwalifikowalne: 4185427.19
  Wnioskowane dofinansowanie: 3389777.48
  Procent dofinansowania: 80.99
  Okres realizacji projektu:
  Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2020-08-24
  Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2020-08-24

  Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2021-12-31

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu