• Konkurs Koordynator SOR

  Giżycko, dn. 02.07.2021r.

   

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)

   Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) na stanowisko lekarz koordynator

  Okres świadczenia usług 01.10.2021r. – 31.12.2022r.

  Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10). Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. 87 429-66-10).

  Oferty należy składać do dnia 27.09.2021r. o godz. 8:00  w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

  Otwarcie ofert 27.09.2021 godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

  Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane przez Kierownika działu ds. pracowniczych poprzez rozmowę telefoniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu do osób startujących w konkursie

  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

   

  szczególowe warunki – lekarze

  Umowa – LEKARZEE

  Upoważnienie RODO

  oświadczenie RODO

  formularz ofertowy ODDZIAŁY- na 2021                                                                                                                                           

                                                                                                       Dyrektor ds. pielęgniarstwa

                                                                                                           wz Małgorzata Mistera

  Giżycko, dn. 02.07.2021r.

   

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)

   Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR) na stanowisko lekarz koordynator

  Okres świadczenia usług 01.10.2021r. – 31.12.2022r.

  Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10). Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownik Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. 87 429-66-10).

  Oferty należy składać do dnia 27.09.2021r. o godz. 8:00  w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

  Otwarcie ofert 27.09.2021 godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

  Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane przez Kierownika działu ds. pracowniczych poprzez rozmowę telefoniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu do osób startujących w konkursie

  Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

   

  szczególowe warunki – lekarze

  Umowa – LEKARZEE

  Upoważnienie RODO

  oświadczenie RODO

  formularz ofertowy ODDZIAŁY- na 2021                                                                                                                                           

                                                                                                       Dyrektor ds. pielęgniarstwa

                                                                                                           wz Małgorzata Mistera

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu