• Nowy Prezes Zarządu Spółki

    Dnia 01 października 2021r. mgr inż. Andrzej Bujnowski objął stanowisko Prezesa Zarządu Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z o. o.

    Andrzej Bujnowski urodzony 1 grudnia 1963r. w Olecku jest absolwentem Wydziału Budownictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Jest doświadczonym menadżerem w sektorze ochrony zdrowia. Zajmował różne stanowiska kierownicze i czynnie uczestniczył w niejednej transformacji systemu ochrony zdrowia. M. in. był Z-cą dyrektora ZOZ w Olecku, Dyrektorem Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach, od 2000 r. przez niemal 20 lat pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Pro-Medica w Ełku sp. z o. o.. W tym okresie t. j. w 2003 r. otrzymał brązowy, a w 2013 r. srebrny medal za zasługi dla obronności kraju. W 2013 r. i 2018 r. za swój dorobek zawodowy został uhonorowany odznaką przyznawaną przez Ministra Zdrowia ”Zasłużony dla ochrony zdrowia”, zaś w 2018 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Ma doświadczenie samorządowe jako radny zarówno w samorządzie gminnym, jak i powiatowym.

    Podczas spotkania z Kadrą Kierowniczą przyznał m. in., że giżycki szpital jest i zawsze był placówką medyczną ze świetną kadrą i z dużym potencjałem rozwojowym.

    Leave a reply

Ułatwienia dostępu