• Informacja o pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego

  Zestawienie pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Giżycki w 2021 roku:

  1. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 225 000,00 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. w celu zakupu i modernizacji systemu informatycznego. Dotacja została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o. .

  Zestawienie pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku:

  1. Pomoc finansowa w wysokości 5 000,00 zł udzielona  przez Gminę Wydminy w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą: Zakup niezbędnego wyposażenia oddziału położniczego szpitala giżyckiego tj. dwóch kardiogramów i monitoringu oddziału.
  2. Pomoc finansowa w wysokości 10 000,00 zł udzielona przez Gminę Kruklanki w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą: Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitala w Giżycku.
  3. Pomoc finansowa w wysokości 15 000,00 zł udzielona przez Gminę Giżycko w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pod nazwą: Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej na potrzeby Szpitala w Giżycku.

   

  Zestawienie pomocy finansowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego w 2021 roku:

  1. Pomoc finansowa w łącznej wysokości 101 800,00 zł udzielona w formie dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostycznego na Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Oddział Noworodkowy (zakup aparatu USG z dwiema głowicami) dla szpitala w Giżycku:
  • Gmina Wydminy – 16 000,00 zł,
  • Gmina Węgorzewo – 41 000,00 zł,
  • Gmina Ryn – 15 000,00 zł,
  • Gmina Kruklanki – 7 800,00 zł,
  • Gmina Giżycko – 22 000,00 zł.
  Leave a reply

Ułatwienia dostępu