Latest News

  • 30 GRUDNIA 2021
  • 0

  Konkurs- pielęgniarka/ratownik- koordynator SOR i Izby Przyjęć

  Giżycko, dn. 29.12.2021r.        OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w oddziale: Izba Przyjęć – SOR przez

  • 30 GRUDNIA 2021
  • 0

  Konkurs – pielęgniarka i położna – oddziały szpitalne

  Giżycko, dn. 29.12.2021r.        OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..) Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w oddziałach szpitalnych Okres świadczenia

  • 29 GRUDNIA 2021
  • 0

  Konkurs – lekarz poradnia chorób płuc i gruźlicy

  Giżycko, dn. 29.12.2021r.        OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza

  • 29 GRUDNIA 2021
  • 0

  Postępowania poniżej 130.000,00 zł Giżyckiej Ochrony Zdrowia

  Informujemy, że przetargi przekazywane i publikowane będą na platformie elektronicznej eProPublico. Wejście na platformę poprzez link: https://e-propublico.pl/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=97719f84-0655-4c75-a195-6bc6d13503f6 Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta ProPublico, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji

  • 23 GRUDNIA 2021
  • 0

  Informacja o pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej przez inne jednostki samorządu terytorialnego

  Zestawienie pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Giżycki w 2021 roku: Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji na podstawie umowy zawartej w dniu 29 czerwca 2021 roku pomiędzy Powiatem Giżyckim a Gminą Miejską Giżycko w wysokości 225 000,00 zł  z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z

  • 23 GRUDNIA 2021
  • 0

  Komunikat dotyczący szczepień dzieci 5-11 lat

  Treść komunikatu: Minister_Zdrowia_komunikat_nr_15_dzieci_5-11 Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 Wersja do druku: kwestionariusz_logo_grupa_5-11_lat_101221 Wersja edytowalna: kwestionariusz_logo_grupa_5-11_lat_101221

  • 17 GRUDNIA 2021
  • 0

  Ogłoszenie o brakowaniu (niszczeniu) dokumentacji medycznej

  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, którzy byli pacjentami Naszego Szpitala w oddziałach szpitalnych w roku 2001 r. oraz Historie Chorób – zgony na skutek uszkodzenia ciała. Brakowaniem objęte będą również zdjęcia RTG i TK do 2011 roku. Osoby zainteresowane

  • 15 GRUDNIA 2021
  • 0

  Ogłoszenie konkursu pielęgniarka i położna 2022/2023

  OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm..)  Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, położne Okres świadczenia

  • 15 GRUDNIA 2021
  • 0

  Konkurs-Wykonywanie opisów badań w systemie teleradiologii

  KM.02.21 – 2021.12.08 – Ogłoszenie KM.02.21 – 2021.12.08 – SWKO_ KM.02.21 – 2021.12.08 – 1.Formularz_Oferta KM.02.21 – 2021.12.08 – 2.Formularz_Cenowy KM.02.21 – 2021.12.08 – 3.Specyfikacja_parametrów GOZ – KM.02.21 – 2019.12.08 – 4.Projekt_Umowy_ KM.02.21 – 2021.12.08 – 5.Oświadczenie_Przyjmującego_zamówienie KM.02.21 – 2021.12.08 – 6.Wykaz_usług KM.02.21 – 2019.12.08 – 7.Wykaz_lekarzy KM.02.21 – 2021.12.08

  • 14 GRUDNIA 2021
  • 0

  Ogłoszenie wyników – lekarz

  Informujemy, że po otwarciu ofert konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Lekarza, niżej wymienione oferty na dzień 14.12.2021r. zostały przyjęte Adamski Maciej (dr.n.med.) Baniewski Dariusz Białasz Piotr Bieglecki Bogdan Bolatau Kanstantsin Busz Karol Ciesielska Elżbieta Dobrzański Marek Gutsev Siergiej Ignatowicz Jolanta Jabłoński Tomasz Jasiak-Szeluga Katarzyna Karpuchyk Maryna Karpuchyk Siarhei Klimowicz

Ułatwienia dostępu