Certyfikaty

I. Cerytfikat ISO 9001:2000 przyznany dnia 11 sierpnia 2004.

II. W dniach 6-8 listopada 2000r. odbyła się druga w historii Szpitala wizyta Komisji Akredytacyjnej. Przyznano ponownie Certyfikat Akredytacyjny Nr 2000/22 na okres od 18.12.2000 do 17.12.2003.

III. W oparciu o ocenę dokonaną przez wizytatorów Ośrodka Akredytacyjnego dokonaną w dniach 24-27 listopada 1997r. przyznano SP ZOZ w Giżycku Status Szpitala Akredytowanego na okres od 01.12.1997 do 30.11.2000.