• Projekt „Covid”

  Giżycka Ochrona Zdrowia realizuje projekt: nr RPWM.09.01.01-28-0017/20-00 –  „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Giżyckiego w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu związanemu z COVID-19”. Projekt realizowany jest w ramach…

  Więcej
 • RPO 2014-2020

  Szpital Giżycki realizuje projekt: „Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„Cyfrowy Region”, Działania…

  Więcej
 • POIiŚ 2014-2020

  „Szpital Giżycki” Sp. o.o. z siedzibą w Giżycku w sierpniu 2018r. przystąpił do realizacji projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.” Nr projektu POIS.09.01.00-00-0301/18…

  Więcej
 • MFEOG 2009-2014

  Tytuł projektu: Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację umowa nr 8/2015/Wn14/OA-XN-04/D projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu…

  Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu