• RPO 2014-2020

  Szpital Giżycki realizuje projekt: „Informatyzacja Szpitala Giżyckiego Sp. z o.o.”. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3-„Cyfrowy Region”, Działania…

  Więcej
 • POIiŚ 2014-2020

  „Szpital Giżycki” Sp. o.o. z siedzibą w Giżycku w sierpniu 2018r. przystąpił do realizacji projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.” Nr projektu POIS.09.01.00-00-0301/18…

  Więcej
 • MFEOG 2009-2014

  Tytuł projektu: Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację umowa nr 8/2015/Wn14/OA-XN-04/D projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu…

  Więcej
 • NFOŚiGW

  „Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku” Wartość projektu: 3 061 834,84 zł Dotacja z NFOŚiGW: 936 630,00 zł Pożyczka z NFOŚiGW: 1 674 835,21 zł Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych…

  Więcej
 • Program regionalny - narodowa strategia spójności
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Ułatwienia dostępu