• ZPORR 2004-2006

  „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Giżycku” Inwestycja współfinansowana przez: Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet…

  Więcej
 • RPO 2007-2013

  „Warmia i Mazury rejonem zjednoczonej Europy” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku przystąpił do realizacji projektu: „Doposażenie Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopii oraz Bloku operacyjnego SP ZOZ w Giżycku w nowoczesny…

  Więcej
 • RPO 2007-2013

  „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku przystąpił do realizacji projektu: „Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko”. Inwestycja współfinansowana…

  Więcej
 • POIiŚ 2007-2013

  „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku w dniu 24.03.2010r przystąpił do realizacji projektu: „Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego…

  Więcej
 • Program regionalny - narodowa strategia spójności
 • Województwo Warmińsko-Mazurskie
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Ułatwienia dostępu