• MFEOG 2009-2014

  Tytuł projektu: Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację umowa nr 8/2015/Wn14/OA-XN-04/D projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu…

  Więcej
 • NFOŚiGW

  „Termomodernizacja obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku” Wartość projektu: 3 061 834,84 zł Dotacja z NFOŚiGW: 936 630,00 zł Pożyczka z NFOŚiGW: 1 674 835,21 zł Przedmiotem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych…

  Więcej
 • ZPORR 2004-2006

  „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Giżycku” Inwestycja współfinansowana przez: Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Priorytet…

  Więcej
 • RPO 2007-2013

  „Warmia i Mazury rejonem zjednoczonej Europy” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku przystąpił do realizacji projektu: „Doposażenie Pracowni Endoskopowej, Pracowni Bronchoskopii oraz Bloku operacyjnego SP ZOZ w Giżycku w nowoczesny…

  Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu