• RPO 2007-2013

    „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku przystąpił do realizacji projektu: „Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko”. Inwestycja współfinansowana…

    Więcej
  • POIiŚ 2007-2013

    „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku w dniu 24.03.2010r przystąpił do realizacji projektu: „Rozbudowa i doposażenie SP ZOZ w Giżycku w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego…

    Więcej

Informatyzacja Giżyckiej Ochrony Zdrowia Sp. z. o. o.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ułatwienia dostępu